Toren van Gonbad-e Kavus

De toren van Gonbad-e Kavus (Qabus)

De toren van Gonbad-e Kavus (Qabus) is een van de hoogste bakstenen torens ter wereld, vertegenwoordigt een van de kostbaarste werken van islamitische architectuur in Iran en bevindt zich ten noorden van de stad Gonbad-e Kavus in het midden van het park door Qabus. Dit gebouw behoort tot de tijd ziyaride, bevindt zich op 3 km van de overblijfselen van de oude stad Jorjan - de zetel van de regering van de Ziyarids - en vertegenwoordigt een gedenkwaardig spoor van het glorieuze verleden van deze regio en van de Zyarid-dynastie. Enkele van de hoofddoelen die de Ziyarids tot de realisatie van dit werk hebben geleid, kunnen hieronder worden genoemd: de herinnering aan hun eigen heldendaden onthullen aan toekomstige generaties, de islamitische kunst en architectuur van hun glorieuze periode tonen, onderdak en een punt schenken verwijzend naar reizigers en koopvaardijcaravans die hun territoria overstaken.

aandeel
Uncategorized