De grondwet van de Islamitische Republiek Iran

Goedgekeurd in 1980 - Herzien in 1989

De grondwet van de Islamitische Republiek Iran, die een uitdrukking is van de culturele, sociale, politieke en economische grondslagen van de Iraanse samenleving, is gebaseerd op de principes en normen van de islam, in overeenstemming met de authentieke aspiraties van de islamitische gemeenschap. Deze fundamentele aspiratie manifesteerde zich in de aard van de grote islamitische revolutie van Iran en in de loop van de strijd van de moslimmensen die het van het begin tot de overwinning uitdrukten in de expliciete en stevige leuzen van alle sociale groepen. Nu, aan het begin van deze grote overwinning, zijn onze mensen op zoek naar volledige vervulling met al hun kracht.
Het huidige werk is de Italiaanse vertaling van de grondwet van de Islamitische Republiek Iran, voorafgegaan door enkele inleidende opmerkingen, van kracht in het land na de populaire goedkeuring na een referendum gehouden in november 15 1979

 

aandeel